Κέντρο

Θεσσαλονίκη
Κομνηνών 3, 54624,
Τηλ: +30 23160 22222