Ομάδα Λάρισα

Θάνος Σακκάς
manager

Βάγια Σταμούλη
kitchen manager

Μάριος Παναγιώτου
service manager